Symbolika tabernakulum w religii katolickiej

Symbolika tabernakulum w religii katolickiej

Znaczenie tabernakulum w religii katolickiej

Tabernakulum to jeden z najważniejszych elementów wystroju świątyni katolickiej. Jest to mała skrytka, z reguły ozdobnie wykończona, w której przechowywane jest Najświętszy Sakrament. Kanon Prawa Kanonicznego określa, że tabernakulum powinno być nieprzenośne, solidnie zamknięte, nieprzezroczyste i niemożliwe do otwarcia dla osób niemających do tego uprawnienia. Symbolika tabernakulum jest silnie związana z obecnością Boga i szacunkiem, jaki katolicy mają dla Ciała Chrystusa.

Słowo „tabernakulum” w tłumaczeniu z łaciny oznacza namiot, szałas. W Biblii tabernakulum było przenośną świątynią Izraelitów podczas ich pobytu na pustyni. Przechowywano w nim Arki Przymierza. W kontekście katolickim tabernakulum jest symbolem obecności Boga wśród swojego ludu, utrwalonym przez przechowywanie konsekrowanych hostii, które katolicy wierzą, że są Ciałem Chrystusa.

Symbolika tabernakulum w liturgii

Dla katolików, tabernakulum jest sercem kościoła, ponieważ to tam przechowywany jest Najświętszy Sakrament, inaczej Ciało Chrystusa. W tabernakulum mieści się ciborium, naczynie z konsekrowanymi hostiami. Znajduje się ono zawsze na ołtarzu lub w pobliżu ołtarza, aby przypomnieć o obecności Boga wśród społeczności parafialnej. Znajduje się tam również wieczne światło, które jest symbolicznym oznaczeniem tej obecności.

W liturgii katolickiej, tabernakulum nie jest wykorzystywane tylko do przechowywania Najświętszego Sakramentu. To również miejsce modlitwy i adoracji dla wielu katolików. Wierni często przychodzą do kościoła, aby spędzić czas w ciszy i spokoju przed tabernakulum. W ten sposób wyrażają swoją wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie i oddają Mu cześć.

Jak rozpoznać tabernakulum?

Tabernakulum jest łatwo rozpoznawalne, nawet dla osób, które nie są zaznajomione z tradycją katolicką. Z reguły jest wykonane z metalu, często ze złota lub srebra, i ozdobione jest różnymi symbolami chrześcijańskimi, takimi jak krzyż, monogram Jezusa Chrystusa (JHS) czy obrazki świętych. Ponadto, zawsze obok tabernakulum znajduje się wieczne światło, które sygnalizuje obecność Najświętszego Sakramentu przechowywanego w środku.

Rozumienie symboliki tabernakulum to klucz do zrozumienia samego serca katolickiej liturgii. Służy jako przypomnienie o ciągłej obecności Boga wśród swojego ludu i o świętości Eucharystii, której katolicy doświadczają podczas każdej Mszy Świętej. Dlatego tabernakulum zawsze budzi największy szacunek i czcić wśród uczestników liturgii.

96